VII Memoriał Szachowy pamięci Jana Kipczaka i Pawła Paradowskiego – komunikat

Komunikat organizacyjny

1. Cel

Popularyzacja gry w szachy, umożliwienie uzyskania wyższych kategorii szachowych oraz rankingu FIDE, uczczenie pamięci tragicznie zmarłych zawodników klubu szachowego Goniec Żarów

2. Organizator

Klub szachowy GLKS Goniec Żarów

3. Termin

5-6 październik 2019

4. Miejsce gry

Szkoła Podstawowa w Żarowie, ul. Piastowska 10 A

5. Grupy rozgrywkowe

– grupa A – turniej zawodników z rankingiem FIDE do 2199 i bez rankingu FIDE (co najmniej III kat.) http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_4750/

sobota-niedziela (5-6.10), 5 rund, tempo gry 60 min + 30 s/pos. na zawodnika

turniej zgłoszony do FIDE

– grupa B – zawodnicy z IV i III kategorią http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_4749/

sobota-niedziela (5-6.10), 7 rund, tempo gry 60 minut na zawodnika,

możliwość uzyskania od III do II kategorii szachowej

– grupa C – zawodnicy z V kategorią i bez kategorii http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_4748/

sobota (5.10), 6 rund, tempo gry 30 minut na zawodnika,

możliwość uzyskania od V do IV kategorii szachowej

6. Przepisy gry

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego. Obowiązuje zapis posunięć (grupa A i B) i rozgrywanie partii przy użyciu zegara szachowego. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a następnie: mały Buchholz, Buchholz, progres, liczba zwycięstw,losowanie. Zawodnik może spóźnić się 15 minut na rundę.

UWAGA: Zawodnik, który nie jest zarejestrowany w PZSzach (Centralny Rejestr) – nie posiada numeru IDCR musi wypełnić przed zawodami formularz rejestracji zawodnika (w przypadku osób niepełnoletnich wymagany podpis rodzica lub opiekuna prawnego), formularz dostępny będzie przed turniejem u sędziego.

7. Opłaty

Wpisowe do turnieju wynosi: grupa A – 45 zł, grupa B i C – 20 zł. Wpisowe zawiera opłaty klas-rankingowe.

8. Nagrody

We wszystkich grupach puchary za miejsca I-III. W poszczególnych grupach nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników. W grupie C – co najmniej 50 % osób otrzyma nagrodę rzeczową. Pełny wykaz nagród podany będzie po rozpoczęciu turnieju.

9. Terminarz

grupa A

5.10.2019 (sobota)

do godz. 9.00 – weryfikacja zgłoszeń

od 9.00 – rundy I, II, III (po II rundzie planowana przerwa ok 40 min.)

6.10.2019 (niedziela)

od 10:00 – rundy IV i V

grupa B

5.10.2019 (sobota)

do godz. 9:30 – weryfikacja zgłoszeń

od 9:30 – rundy I – IV

6.10.2019 (niedziela)

od 10:00 – runda V – VII

grupa C

5.10.2019 (sobota)

do godz. 9:30 – weryfikacja zgłoszeń

od 9:30 – rundy I – VI

10. Zgłoszenia

Prosimy kierować na adres: artadamek@wp.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 607124166 lub w serwisach poszczególnych grup. Wpłata wpisowego gotówką przy weryfikacji zgłoszeń.

11. Postanowienia końcowe

– zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny,

– ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora,

– organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie