Otwarte Mistrzostwa Żarowa w szachach

OTWARTE MISTRZOSTWA ŻAROWA

W SZACHACH

Turniej w ramach I Cyklu Szachowego Ziemi Świdnickiej

Żarów, 6.04.2019

1. Organizator

GLKS Goniec Żarów, Szkoła Podstawowa w Żarowie

2. Miejsce turnieju

Szkoła Podstawowa w Żarowie, ul. Piastowska 10 (obok basenu krytego)

3. Cel turnieju

Popularyzacja gry w szachy, umożliwienie uzyskania wyższych kategorii szachowych oraz rankingu FIDE.

4. Uczestnictwo

W turnieju mogą wystąpić osoby, które potrafią grać w szachy.

W grupie A mogą grać dorośli oraz juniorzy urodzeni w latach 2001-2003 (dozwolony jest start juniorów młodszych).

W grupie B mogą grać juniorzy urodzeni w roku 2004 lub młodsi.

W grupie C mogą grać juniorzy urodzeni w roku 2008 lub młodsi.

W grupie D mogą grać juniorzy urodzeni w roku 2010 lub młodsi.

Wpisowe do turnieju wynosi 20 zł (zawiera opłaty klasyfikacyjno – rankingowe oraz na zwiększenie puli nagród w I Cyklu Szachowego Ziemi Świdnickiej).

Zawodnicy z klubu Goniec Żarów – 5 zł (opłata do nagród w I Cyklu).

Zgłoszenia w serwisach turniejowych:

Grupa A: www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1990

Grupa B: www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1991

Grupa C: www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1992

Grupa D: www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_1993

Zapisy do turnieju tylko do 4 kwietnia.

5. System rozgrywek

Turniej będzie przeprowadzony systemem szwajcarskim:

Grupa A na dystansie 7 rund tempem 10 minut + 5 sekund na zawodnika, turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich

Grupa B, C i D na dystansie 6 rund. tempem 30 minut na zawodnika, możliwość zdobycia V i IV kategorii szachowej

6. Nagrody

Grupa A – nagrody rzeczowe minimum do 3 miejsca osobno dla mężczyzn i kobiet

Grupa B, C i D – nagrody rzeczowe minimum do 6 miejsca osobno dla chłopców i dziewczynek

Dokładny układ nagród będzie wywieszony po 3 rundzie.

7. Terminarz turnieju

sobota 6.04.2019

8:45-9:15 – Potwierdzenie udziału

9:30 – Otwarcie Turnieju i 1 runda

Osoby, które spóźnią się z potwierdzeniem mogą ewentualnie rozpocząć grę od 2 rundy.

Kolejne rundy będą się rozpoczynać 5 minut po zakończeniu ostatniej partii, wręczenie nagród odbywać się będzie osobno dla każdej grupy, ok. 15 minut po zakończeniu ostatniej partii w danej grupie turniejowej.

8. Sposób przeprowadzenia zawodów

O kolejności miejsc w klasyfikacji generalnej będzie decydować ilość zdobytych punktów oraz w przypadku równej ich ilości punktacja pomocnicza:

a) średni Buchholz,

b) Buchholz,

c) Liczba zwycięstw,

d) Ranking uzyskany PZSzach

9. Pozostałe ustalenia:

– zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny,

– ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora,

– organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie

– w turnieju obowiązywać będą przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym

– dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 10 minut.

– wszyscy uczestnicy turnieju oraz osoby obecne na sali turniejowej wyrażają zgodę na późniejsze zamieszczenie zdjęć lub filmów z turnieju oraz wyników turniejowych w Internecie lub w inny sposób przez organizatora lub za jego zgodą

– zawodnicy, którzy nie posiadają jeszcze numeru CR (Centralny Rejestr PZSzach) są zobligowani (w przypadku niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie) do wypełnienia Formularza Rejestracji w CR PZSzach, formularz dostępny będzie u sędziego zawodów.

– ilość miejsc ograniczona do 120, decyduje kolejność zgłoszeń.