Mikołajkowy turniej szachowy o puchar Acti Dolny Śląsk

Komunikat organizacyjny

1. Organizator:

Klub szachowy GLKS Goniec Żarów, Szkoła Podstawowa w Żarowie

Sponsor turnieju: Acti Dolny Śląsk

2. Termin:

11 grudnia 2021 /sobota/

godz. 9:00-9:15 – potwierdzenie udziału w turnieju

od 9:30 – rundy I – VI

3. Miejsce gry:

Szkoła Podstawowa w Żarowie, ul. Piastowska 10 A

4. Tempo, system gry, uczestnicy:

System szwajcarski, 6 rund, tempo gry 30 minut na zawodnika.

Turniej zamknięty, tylko dla dzieci ze szkół podstawowych w Żarowie i Strzegomiu posiadających maksymalnie 5 kategorię szachową.

Ilość zawodników ograniczona do 40 uczestników, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia u panów: Artur Adamek i Krzysztof Serwin.

W turnieju istnieje możliwość uzyskania od V do IV kategorii szachowej.

Serwis internetowy turnieju: www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_4692/

UWAGA: Zawodnik, który nie jest zarejestrowany w PZSzach (Centralny Rejestr) i nie posiada numeru IDCR musi wypełnić przed zawodami formularz rejestracji zawodnika (w przypadku osób niepełnoletnich wymagany podpis rodzica lub opiekuna prawnego), formularz dostępny będzie przed turniejem u sędziego.

5. Opłaty:

Wpisowe do turnieju wynosi 10 zł /wpisowe zawiera opłaty klasyfikacyjno-rankingowe/.

Wpłata wpisowego gotówką przy weryfikacji zgłoszeń.

6. Nagrody:

Puchary za miejsca I-III – osobno dla dziewcząt i chłopców.

Każdy z uczestników turnieju otrzyma mikołajkowy upominek.

7. Uwagi końcowe:

Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatorów.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku z tego turnieju, do celów promocyjnych organizatora.

Uczestnicy turnieju muszą przestrzegać zasad związanych z bezpieczeństwem (Covid -19).