XVI Międzypowiatowa Liga Szachowa 2023 – regulamin

Zapraszamy do udziału w 16 edycji Międzypowiatowej Ligi Szachowej.

I. ORGANIZATORZY:
PZ LZS w Świdnicy, GLKS Goniec Żarów, KSz Mikama Świdnica

II. UCZESTNICTWO:
W rozgrywkach startują czteroosobowe drużyny składające się z zawodników z dowolną przynależnością klubową (nie ma znaczenia przynależność klubowa wg Centralnego Rejestru). Dobór zawodników dowolny – juniorzy, seniorzy, kobiety.
Wpisowe od drużyny wynosi 10zł + 3zł za każdego zgłoszonego zawodnika, który rozegra przynajmniej 1 partię.
Wpisowe można wpłacić przelewem na konto bankowe:
GLKS Goniec Żarów, 22 1090 2369 0000 0001 1543 2827 lub gotówką przed 1 turniejem.

III. SYSTEM ROZGRYWEK
Liga będzie rozgrywana systemem kołowym – w przypadku mniejszej ilości drużyn lub systemem szwajcarskim – w przypadku większej ilości drużyn.
Rozgrywki odbywać się będą tradycyjnie systemem turniejów dojazdowych, w trakcie których rozegranych zostanie maksymalnie 5 rund. Przewidywane są 2 zjazdy.
Planowane terminy:
1 turniej – 4 marzec 2023 – Burkatów
2 turniej – 15 kwietnia 2023 – Żarów
Tempo gry 25 min dla zawodnika na całą partię.
Turniej będzie zgłoszony do oceny FIDE w szachach szybkich.

IV. SKŁADY DRUŻYN
Drużyna składa się z czterech zawodników podstawowych i maksymalnie 2 zawodników rezerwowych.
Zawodnicy rezerwowi do składu podstawowego wystawieni są według systemu drabinkowego.
Kolejność zawodników w drużynie ustalamy wg. rankingu FIDE. Nie można wystawić zawodnika z wyższym rankingiem FIDE przed zawodnikiem z niższym rankingiem FIDE. Stan rankingów FIDE na dzień 1.03.2023.
Każdy zawodnik może uczestniczyć tylko w jednej drużynie zgłoszonej do rozgrywek.

V. ZASADY ROZGRYWANIA MECZÓW
Po rozpoczęciu rundy, jeśli jedna z drużyn nie zgłosi się do gry, sędzia ogłasza walkower.
Mecz może rozpocząć się o wyznaczonej porze gdy na sali znajduje się co najmniej 3 zawodników jednej drużyny. Zawodnik może się spóźnić na rundę 10 min.
Przypadki losowe rozpatruje sędzia/organizator na wniosek kapitana.

VI. ZGŁOSZENIA DO ROZGRYWEK
Zgłoszenia do dnia 2.03.2023, kontakt: Artur Adamek artadamek@wp.pl lub Kamil Gałuszka szachygaluszka@gmail.com.
Składy imienne zgłaszamy najpóźniej do momentu rozpoczęcia 1 rundy.

VII. OCENA WYNIKÓW
O kolejności miejsc decyduje:

  1. Suma punktów meczowych. Za wygrany mecz 2 pkt, za remis 1 pkt, za przegrany mecz 0 pkt, oddanie walkowera – 1 pkt.
  2. Suma punktów małych.
  3. Wynik bezpośredni.
  4. Suma punktów na I szachownicy i na ewentualnych kolejnych.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem należy stosować aktualne przepisy gry FIDE oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Szachowego.

Co najmniej 8 najlepszych zespołów w klasyfikacji końcowej otrzyma od organizatora puchary za zajęte miejsca.