Otwarte Mistrzostwa Żarowa w szachach – komunikat

Zapraszamy do udziału w tegorocznych Otwartych Mistrzostwach Żarowa w szachach na rok 2023.

Turniej odbędzie się w czterech grupach wiekowych.

1. Organizator

GLKS Goniec Żarów, Szkoła Podstawowa w Żarowie

2. Miejsce turnieju

Szkoła Podstawowa w Żarowie, ul. Piastowska 10 (obok basenu krytego)

3. Cel turnieju

Popularyzacja gry w szachy, umożliwienie uzyskania wyższych kategorii szachowych oraz rankingu FIDE.

4. Uczestnictwo

W turnieju mogą wystąpić osoby, które potrafią grać w szachy.

W grupie A mogą grać zawodnicy w dowolnym wieku.

W grupie B mogą grać osoby urodzone w roku 2007 lub młodsze

W grupie C mogą grać osoby urodzone w roku 2012 lub młodsze

W grupie D mogą grać osoby urodzone w roku 2014 lub młodsze

Wpisowe do turnieju wynosi: Grupa A – 50 zł, Grupa B, C i D – 20 zł (wpisowe zawiera opłaty klasyfikacyjno – rankingowe). Zawodnicy zarejestrowani w klubie Goniec Żarów płacą 50% tej kwoty. Płatność na miejscu przed turniejem.

Zgłoszenia w serwisach turniejowych:

Grupa A: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_927

Grupa B: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_928

Grupa C: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_929

Grupa D: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_930

Zapisy do turnieju do 30 marca.

5. System rozgrywek

Turniej będzie przeprowadzony systemem szwajcarskim:

Grupa A i B na dystansie 7 rund tempem 10 minut + 5 sekund na zawodnika, turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich

Grupa C i D na dystansie 6 rund. tempem 30 minut na zawodnika, możliwość zdobycia V i IV kategorii szachowej

6. Nagrody

Grupa A – nagrody rzeczowe minimum do 3 miejsca osobno dla mężczyzn i kobiet

Grupa B, C i D – nagrody rzeczowe minimum do 5 miejsca osobno dla chłopców i dziewczynek

Dokładny układ nagród będzie wywieszony po 3 rundzie.

7. Terminarz turnieju

sobota 1.04.2023

8:45-9:15 – Potwierdzenie udziału

9:30 – Otwarcie Turnieju i 1 runda

Osoby, które spóźnią się z potwierdzeniem mogą ewentualnie rozpocząć grę od 2 rundy.

Kolejne rundy będą się rozpoczynać 5 minut po zakończeniu ostatniej partii, wręczenie nagród odbywać się będzie osobno dla każdej grupy, ok. 15 minut po zakończeniu ostatniej partii w danej grupie turniejowej.

8. Sposób przeprowadzenia zawodów

O kolejności miejsc w klasyfikacji generalnej będzie decydować ilość zdobytych punktów oraz w przypadku równej ich ilości punktacja pomocnicza:

a) średni Buchholz,

b) Buchholz,

c) Liczba zwycięstw,

d) Ranking uzyskany PZSzach

9. Pozostałe ustalenia:

– zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny,

– ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora,

– organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie

– w turnieju obowiązywać będą przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym

– dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 10 minut.

– wszyscy uczestnicy turnieju oraz osoby obecne na sali turniejowej wyrażają zgodę na późniejsze zamieszczenie zdjęć lub filmów z turnieju oraz wyników turniejowych w Internecie lub w inny sposób przez organizatora lub za jego zgodą

– zawodnicy, którzy nie posiadają jeszcze numeru CR (Centralny Rejestr PZSzach) są zobligowani (w przypadku niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie) do wypełnienia Formularza Rejestracji w CR PZSzach, formularz dostępny będzie u sędziego zawodów.

– ilość miejsc ograniczona do około 120 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.