Otwarte Mistrzostwa Żarowa w szachach – komunikat

Zapraszamy do udziału w tegorocznych Otwartych Mistrzostwach Żarowa w szachach na rok 2022.

Turniej odbędzie się w trzech grupach wiekowych.

1. Organizator

GLKS Goniec Żarów, Szkoła Podstawowa w Żarowie

2. Termin, miejsce turnieju

2.04.2022, Szkoła Podstawowa w Żarowie, ul. Piastowska 10 (obok basenu krytego)

3. Cel turnieju

Popularyzacja gry w szachy, umożliwienie uzyskania wyższych kategorii szachowych oraz rankingu FIDE.

4. Uczestnictwo

W turnieju mogą wystąpić osoby, które potrafią grać w szachy.

W grupie A (OPEN) mogą grać zawodnicy w dowolnym wieku.

W grupie B mogą grać juniorzy urodzeni w roku 2007 lub młodsi.

W grupie C mogą grać juniorzy urodzeni w roku 2012 lub młodsi.

Wpisowe do turnieju wynosi: Grupa A – 40 zł, Grupa B i C – 20 zł (wpisowe zawiera opłaty klasyfikacyjno – rankingowe). Zawodnicy zarejestrowani w klubie Goniec Żarów płacą 50% tej kwoty.

Zgłoszenia w serwisach turniejowych:

Grupa A: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_1418

Grupa B: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_1419

Grupa C: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2022/ti_1420

lub mailem: artadamek@wp.pl

Zapisy do turnieju tylko do 31 marca 2022. Ilość miejsc ograniczona do 120 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.

5. System rozgrywek

Turniej będzie przeprowadzony systemem szwajcarskim:

Grupa A na dystansie 7 rund tempem 10 minut + 5 sekund na zawodnika, turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich

Grupa B na dystansie 6 rund. tempem 15 minut + 15 sekund na zawodnika, turniej zgłoszony do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich, możliwość zdobycia V i IV kategorii szachowej

Grupa C na dystansie 6 rund. tempem 30 minut na zawodnika, możliwość zdobycia V i IV kategorii szachowej

6. Nagrody

Grupa A – miejsca 1-3 nagrody finansowe, nagrody rzeczowe do 6 miejsca oraz dla najlepszej zawodniczki, juniora i juniorki.

Grupa B, C – nagrody rzeczowe minimum do 8 miejsca osobno dla chłopców i dziewczynek.

7. Terminarz turnieju

sobota 2.04.2022

8:45-9:15 – Potwierdzenie udziału

9:30 – Otwarcie Turnieju i 1 runda

Osoby, które spóźnią się z potwierdzeniem mogą ewentualnie rozpocząć grę od 2 rundy.

Kolejne rundy będą się rozpoczynać 5 minut po zakończeniu ostatniej partii, wręczenie nagród odbywać się będzie osobno dla każdej grupy, ok. 15 minut po zakończeniu ostatniej partii w danej grupie turniejowej.

8. Sposób przeprowadzenia zawodów

O kolejności miejsc w klasyfikacji generalnej będzie decydować ilość zdobytych punktów oraz w przypadku równej ich ilości punktacja pomocnicza:

a) średni Buchholz,

b) Buchholz,

c) Liczba zwycięstw,

d) Ranking uzyskany PZSzach

9. Pozostałe ustalenia:

– zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny,

– ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora,

– organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie

– w turnieju obowiązywać będą przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym

– dopuszczalne spóźnienie na rundę wynosi 5 minut.

– wszyscy uczestnicy turnieju oraz osoby obecne na sali turniejowej wyrażają zgodę na późniejsze zamieszczenie zdjęć lub filmów z turnieju oraz wyników turniejowych w Internecie lub w inny sposób przez organizatora lub za jego zgodą

– zawodnicy, którzy nie posiadają jeszcze numeru CR (Centralny Rejestr PZSzach) są zobligowani (w przypadku niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie) do wypełnienia Formularza Rejestracji w CR PZSzach, formularz dostępny będzie u sędziego zawodów.