VIII Memoriał Szachowy pamięci Jana Kipczaka i Pawła Paradowskiego – komunikat

1. Cel
Popularyzacja gry w szachy, umożliwienie uzyskania wyższych kategorii szachowych, uczczenie pamięci tragicznie zmarłych zawodników klubu szachowego Goniec Żarów

2. Organizator
Klub szachowy GLKS Goniec Żarów, SP w Żarowie

3. Termin, miejsce
3-4 październik 2020
Szkoła Podstawowa w Żarowie, ul. 1 Maja 2

4. Grupy turniejowe:
– grupa A – zawodnicy i zawodniczki z rankingiem PZSzach 1600
sobota-niedziela (3-4.10), 7 rund, tempo gry 60 min na zawodnika, grupa 8 osobowa
możliwość uzyskania II kategorii męskiej lub I kategorii kobiecej

– grupa B – zawodnicy i zawodniczki z rankingiem PZSzach 1400
sobota-niedziela (3-4.10), 7 rund, tempo gry 60 minut na zawodnika, grupa 8 osobowa
możliwość uzyskania III kategorii męskiej lub II kategorii kobiecej

– grupa C – zawodniczki z rankingiem PZSzach 1250
sobota-niedziela (3-4.10), 7 rund, tempo gry 60 minut na zawodnika, grupa 8 osobowa
możliwość uzyskania III i II kategorii kategorii kobiecej

– grupa D – zawodnicy z V kategorią i bez kategorii (do rankingu PZSZach 1200)
sobota (3.10), 6 rund, tempo gry 30 minut na zawodnika, system szwajcarski, max. 20 osób
możliwość uzyskania od V do IV kategorii szachowej

UWAGA: Turniej tylko dla osób do 16 roku życia!

5. Przepisy gry
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego. Obowiązuje zapis posunięć (grupa A, B i C) i rozgrywanie partii przy użyciu zegara szachowego. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a następnie: mały Buchholz, Buchholz, progres, liczba zwycięstw, losowanie. Zawodnik może spóźnić się 15 minut na rundę.

UWAGA: Zawodnik, który nie jest zarejestrowany w PZSzach (Centralny Rejestr) – nie posiada numeru IDCR musi wypełnić przed zawodami formularz rejestracji zawodnika (w przypadku osób niepełnoletnich wymagany podpis rodzica lub opiekuna prawnego), formularz dostępny będzie przed turniejem u sędziego.

6. Opłaty
Wpisowe do turnieju wynosi 20 zł. Wpisowe zawiera opłaty klas-rankingowe. Osoby zarejestrowane w klubie GLKS Goniec Żarów zwolnione są z wpisowego.

7. Nagrody
We wszystkich grupach puchary i medale za miejsca I-III. W poszczególnych grupach nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników. Dla każdej nie nagrodzonej osoby słodki upominek.

8. Terminarz

grupa A, B i C
3.10.2020 (sobota)
do godz. 9:30 – weryfikacja zgłoszeń
od 9:30 – rundy I – IV
4.10.2020 (niedziela)
od 10:00 – runda V – VII

grupa D
3.10.2020 (sobota)
do godz. 9:30 – weryfikacja zgłoszeń
od 9:30 – rundy I – VI

9. Zgłoszenia
Zgłoszenia wyłącznie na adres: artadamek@wp.pl. Ilość miejsc ograniczona, pierwszeństwo mają zawodnicy z gminy Żarów. Wpłata wpisowego gotówką przy weryfikacji zgłoszeń.

10. Postanowienia końcowe
– w związku z panująca pandemią koronawirusa organizator przeprowadzi zawody zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu oraz Polskiego Związku Szachowego odnośnie zachowania zasad sanitarnych,
– za zdolność do gry odpowiadają opiekunowie prawni uczestnika, zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny,
– ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora,
– organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie,
– udział w zawodach jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników na potrzeby zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość DZSzach, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii