IX Memoriał Szachowy pamięci Jana Kipczaka i Pawła Paradowskiego – komunikat

Komunikat organizacyjny

1. Cel

Popularyzacja gry w szachy, umożliwienie uzyskania wyższych kategorii szachowych oraz rankingu FIDE, uczczenie pamięci tragicznie zmarłych zawodników klubu szachowego Goniec Żarów

2. Organizator

Klub szachowy GLKS Goniec Żarów, Szkoła Podstawowa w Żarowie

3. Termin

2-3 październik 2021

4. Miejsce gry

Szkoła Podstawowa w Żarowie, ul. Piastowska 10 A

5. Grupy turniejowe:

– grupa A – turniej dla zawodników z rankingiem FIDE do 1599 i bez rankingu FIDE (co najmniej III kat. męska)

sobota-niedziela (2-3.10), 7 rund, tempo gry 30 min + 30 s/pos. na zawodnika,

turniej zgłoszony do FIDE, możliwość zdobycia II kategorii męskiej i I kobiecej

– grupa B – zawodnicy z IV i III kategorią – osoby tylko do lat 18

sobota-niedziela (2-3.10), 7 rund, tempo gry 30 min + 30 s/pos. na zawodnika,

możliwość uzyskania od III do II kategorii szachowej

– grupa C – zawodnicy z V kategorią i bez kategorii – osoby tylko do lat 18

sobota (2.10), 6 rund, tempo gry 30 minut na zawodnika,

możliwość uzyskania od V do IV kategorii szachowej

6. Przepisy gry

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego. Obowiązuje zapis posunięć (grupa A i B) i rozgrywanie partii przy użyciu zegara szachowego. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a następnie: mały Buchholz, Buchholz, progres, liczba zwycięstw,losowanie. Zawodnik może spóźnić się 10 minut na rundę.

UWAGA: Zawodnik, który nie jest zarejestrowany w PZSzach (Centralny Rejestr) i nie posiada numeru IDCR musi wypełnić przed zawodami formularz rejestracji zawodnika (w przypadku osób niepełnoletnich wymagany podpis rodzica lub opiekuna prawnego), formularz dostępny będzie przed turniejem u sędziego.

7. Opłaty

Wpisowe do turnieju wynosi: grupa A – 50 zł, grupa B i C – 20 zł. Wpisowe zawiera opłaty klas-rankingowe.

8. Nagrody

We wszystkich grupach puchary za miejsca I-III. W poszczególnych grupach nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników. W grupie C – co najmniej 50 % osób otrzyma nagrodę rzeczową. Pełny wykaz nagród podany będzie po rozpoczęciu turnieju.

9. Terminarz

grupa A

2.10.2021 (sobota)

godz. 9:30 – weryfikacja zgłoszeń

od 9:30 – rundy I – IV

3.10.2021 (niedziela)

od 10:00 – rundy V-VII

grupa B

2.10.2021 (sobota)

do godz. 9:30 – weryfikacja zgłoszeń

od 9:30 – rundy I – IV

3.10.2021 (niedziela)

od 10:00 – runda V – VII

grupa C

2.10.2021 (sobota)

do godz. 9:30 – weryfikacja zgłoszeń

od 9:30 – rundy I – VI

10. Zgłoszenia

Prosimy kierować na adres email: artadamek@wp.pl lub w serwisach poszczególnych grup:

Grupa A: www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_2742

Grupa B: www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_2743

Grupa C: www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_2744

Wpłata wpisowego gotówką przy weryfikacji zgłoszeń. Ilość uczestników ograniczona.

11. Postanowienia końcowe

– zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny,

– ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora,

– organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie,

– uczestnicy turnieju oraz osoby obecne na sali turniejowej wyrażają zgodę na zamieszczenie zdjęć lub filmów z turnieju w Internecie lub w inny sposób przez organizatora lub za jego zgodą oraz stosują się do wskazanych przez organizatora środków profilaktyki koronawirusowej (dezynfekcja rąk, noszenie maseczki).