XI Memoriał Szachowy Jana Kipczaka i Pawła Paradowskiego – komunikat

Komunikat organizacyjny

1. Cel

Popularyzacja gry w szachy, umożliwienie uzyskania wyższych kategorii szachowych oraz rankingu FIDE, uczczenie pamięci tragicznie zmarłych zawodników klubu szachowego Goniec Żarów

2. Organizator

Klub szachowy GLKS Goniec Żarów, Szkoła Podstawowa w Żarowie

3. Termin

7-8 październik 2023

4. Miejsce gry

Szkoła Podstawowa w Żarowie, ul. Piastowska 10 A

5. Grupy turniejowe:

– grupa A – turniej dla zawodników z rankingiem FIDE do 2399 i bez rankingu FIDE (co najmniej III kat. męska)

sobota-niedziela (7-8.10), 5 rund, tempo gry 60 min + 30 s/pos. na zawodnika, turniej zgłoszony do FIDE

– grupa B – zawodnicy z rankingiem PZSzach 1600-1700

sobota-niedziela (7-8.10), 7 rund, tempo gry 30 min + 30 s/pos. na zawodnika,

możliwość uzyskania II kat. męskiej lub I kat. kobiecej

– grupa C – zawodnicy z rankingiem PZSzach 1250-1400

sobota-niedziela (7-8.10), 7 rund, tempo gry 30 min + 30 s/pos. na zawodnika,

możliwość uzyskania III kat. męskiej lub III i II kat. kobiecej

– grupa D – zawodnicy do rankingu PZSzach 1250

sobota (7.10), 6 rund, tempo gry 30 minut na zawodnika,

możliwość uzyskania od V do IV kategorii szachowej

6. Przepisy gry

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego. Obowiązuje zapis posunięć (grupa A, B i C) i rozgrywanie partii przy użyciu zegara szachowego. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a następnie: mały Buchholz, Buchholz, progres, liczba zwycięstw, losowanie. Zawodnik może spóźnić się 10 minut na rundę.

UWAGA: Zawodnik, który nie jest zarejestrowany w PZSzach (Centralny Rejestr) i nie posiada numeru ID CR musi wypełnić przed zawodami formularz rejestracji zawodnika (w przypadku osób niepełnoletnich wymagany podpis rodzica lub opiekuna prawnego), formularz dostępny będzie przed turniejem u sędziego.

7. Opłaty

Wpisowe do turnieju wynosi: grupa A – 70 zł, grupa B, C i D – 40 zł płatne na miejscu przed rozpoczęciem turnieju. Wpisowe zawiera opłaty klas-rankingowe. Zawodnicy zarejestrowani w klubie szachowym Goniec Żarów płacą 50% wpisowego.

8. Nagrody

We wszystkich grupach puchary za miejsca 1-3. W grupie A nagrody finansowe za miejsca 1-3 oraz dla najlepszej zawodniczki. W pozostałych grupach nagrody rzeczowe. Pełny wykaz nagród podany będzie po rozpoczęciu turnieju.

9. Terminarz

grupa A

7.10.2023 (sobota)

do godz. 9:20 – weryfikacja zgłoszeń

od 9:30 – rundy I – III

8.10.2023 (niedziela)

od 10:00 – rundy IV – V

grupa B i C

7.10.2023 (sobota)

do godz. 9:20 – weryfikacja zgłoszeń

od 9:30 – rundy I – IV

8.10.2023 (niedziela)

od 10:00 – runda V – VII

grupa D

7.10.2023 (sobota)

do godz. 9:20 – weryfikacja zgłoszeń

od 9:30 – rundy I – VI

10. Zgłoszenia

Prosimy kierować na adres email: artadamek@wp.pl lub w serwisach poszczególnych grup:

Grupa A: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_5892/

Grupa B: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_5893/

Grupa C: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_5894/

Grupa D: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2023/ti_5895/

Zgłoszenia do dnia 4 października 2023. Ilość uczestników ograniczona do 120 osób.

11. Postanowienia końcowe

– zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny,

– ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora,

– organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie,

– na sali turniejowej można posiadać wyłączony i schowany telefon lub inne urządzenie mobilne,

– odpowiedzialność za nieletnich uczestników turnieju ponoszą opiekunowie,

– uczestnicy turnieju oraz osoby obecne na sali turniejowej wyrażają zgodę na zamieszczenie zdjęć lub filmów z turnieju w Internecie lub w inny sposób przez organizatora lub za jego zgodą.